Yıldırım Grup Şirketleri, bütün iş ve işlemlerinde kurumsal değerlerine ve iş ahlakına uygun davranmayı ana etik ilkesi olarak belirler. Tüm ilişkilerinde şeffaf ve adil olmaya özen gösterir ve hesap verebilirliği sorumluluk olarak kabul eder.

Yönetici ve çalışanlarımız şirket menfaatlerini kendi çıkarların üzerinde tutar; tüm paydaşlara karşı sorumlu ve çevreye duyarlı davranır.

Şeffaflık

Yıldırım Grup Şirketleri tüm ilişkilerinde şeffaflık ilkesi ile uyumlu, iletişiminde objektif, güncel, gerçeğe dayalı ve açık olunmasına özen gösterir. Şeffaflık ilkesi iş ilişkilerinde dürüst olmanın bir dışavurumudur. Bu ilke Şirket değerleri olarak ifade edilen değerlerin toplamını da yansıtmaktadır.

Adillik

Yıldırım Grup Şirketleri yürüttüğü bütün iş ve işlemlerde ilgili taraflara adil muamele etmeye özen gösterir ve bunu bir kurumsal değer olarak benimser. Adalet olmaksızın Şirket personeli, diğer paydaşların ve üçüncü kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri mümkün olmaz. Mutlak adalet ideal bir hedef olmakla birlikte, uygulamaya tam olarak geçirilmesi zorlu bir süreçtir. Bununla birlikte Şirketimizin hedefi mümkün olduğunca işlemlerinde adaleti en yüksek düzeyde tesis etmek ve varsa mevcut adaletsizlikleri gidermektir.

Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik

Yıldırım Grup Şirketleri yaptığı işin nihai sorumluluğunun farkındadır, Şirketimiz menfaatlerini kendi çıkarlarının üzerinde tutar, tüm iş ve işlemlerinde Şirket ortaklarına, Diğer Paydaşlara, Devlete ve 3. kişilere karşı hesap verebilir bir tutum içinde olmayı benimser, bunlara ve doğal çevreye zarar verici tutum ve davranışlardan kaçınır.